Cookie consent management tool
Ендо - ендодонтски материали и  консумативи

Политика за защита на личните данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ЕНДО ООД
GDPR ПОЛИТИКА НА ENDO.BG
 
Поверителност и Политика по Качеството на ЕНДО ООД
ЕНДО ООД извършва дейности, свързани с търговия на ендодонтски инструменти, консумативи и аксесоари, както и стоматологична апаратура.
Спецификата на реализираната от “Ендо” ООД дейност се характеризира с голямо разнообразие на предлаганите продукти и изисква висока квалификация на кадрите.
С цел поддържане на висок стандарт на качество на доставяните продукти и услуги, “Ендо” ООД поддържа система по качество и сертификация от TÜF Rheinland в съответствие с международен стандарт ISO 9001-2008 и политика за стратегическото си развитие.
Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите, произтичащи от настоящата система по качеството са задължителни за всички сътрудници и служители на фирмата.
Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифициран и подходящо обучен персонал, подлежащ на периодично опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.
При изпълнение на обслужващите дейности ЕНДО ООД спазва действащите в страната и международни стандарти.
Лично ръководството на ЕНДО ООД е ангажирано да осигури подходящи условия за ефективното функциониране на системата по качеството с цел изпълнение на дефинираната Политика по качеството и поетите задължения към нашите клиенти.
 
Политика по качеството
   Политиката по качество на ЕНДО ООД се дефинира в израза:

Ориентираност към клиента, качествено и коректно обслужване.
За да постигне настоящата политика Ръководството на ЕНДО ООД е формулирало следните цели  :
Бързо и качествено обслужване на клиентите;
Предоставяне на адекватна консултация на клиентите;
Спечелване на постоянни клиенти.
Ръководството на ЕНДО ООД при своята дейност се стреми към:
Подобряване на пазарната позиция;
Анализ на изискванията на клиентите;
Изпълнение на произтичащите от прегледа на ръководството задължения;
Определяне на основните конкуренти и сравнение с тях.
Изпълнение изискванията на  клиентите;
Изпълнение изискванията на действуващите национални и международни стандарти;
Реализиране на услугите при разумни цени;
Развитие и квалификация на персонала.
Периодичната оценка на достигането на поставените цели се извършва въз основа на следните основни критерии:
Повишение на оборота (2%);
Намаляване на броя на рекламациите и оплакванията;
Увеличаване на броя и стойността на поръчките (дългосрочни и с предплата);
Намаляване на престоя по продажни номенклатури.
Отговорността за внедряване на настоящата политика по качеството, както и произтичащи от нея цели е на Управителите на “Ендо” ООД.
Политиката по качество подлежи поне веднъж годишно на преглед за адекватност и оценка на нейното изпълнение в рамките на прегледа на ръководството.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 0.26 MB Разгледай
Изтегли
КАТЕГОРИИ
Нови продукти
Промоции %

ЗА КЛИЕНТА
Доставка
КОНТАКТ С НАС
Адрес:
гр. Варна, бул. Княз Борис I № 125
Телефон:
+359 877 44 06 85
E-mail:
office@endo.bg
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ